Chcete sa stať súčasťou Cechu fotografov? Dajte nám o sebe vedieť!

Vaše meno (povinné)

Dátum narodenia (povinné)

Forma podnikania (povinné)

Vaše IČO (povinné)

Profesionálne fotím od (povinné)

Váš email (povinné)

Vaša web stránka

Príloha cenník (povinné)

Vaša správa

 

Pravidlá prijatia nového člena do združenia Cech fotografov

1. Pravidlá pre prijatie nového člena

– uchádzač musí pôsobiť na trhu ako svadobný fotograf min. 2 roky,

– uchádzač musí mať živnosť alebo inú zákonnú formu podnikania, IČO (predmet činnosti fotografické služby),

– uchádzač musí mať vlastnú webstránku (doménu) so svadobným portfóliom, ktorá tiež podlieha hodnoteniu,

– uchádzač predkladá na hlasovanie 25 portrétnych fotografií (z každej svadby po jednom portréte) a min. 25-50 reportážnych fotografií z jednej svadby v rozlíšení 1920 pix na dlhšej strane,

– uchádzač uhradí manipulačný poplatok spojený s hlasovaním,

– uchádzač vyplní prihlasovací formulár (hore) a odošle ho spolu s jeho aktuálnym cenníkom služieb v textovej podobe.

2. Hlasovanie prebieha priebežne

Po prejavení záujmu o členstvo v Cechu fotografov (ďalej len ,,CF,,) a zaplatení poplatku za hlasovanie o prijatie bude spustené hlasovanie a diskusia všetkých členov CF o prijatí/ neprijatí danej žiadosti o členstvo v CF.

3. Poplatky za hlasovanie

Uchádzač je povinný pred hlasovaním uhradiť manipulačný nenávratný poplatok vo výške 20,00 EUR najneskôr 15 dní pred najbližším termínom hlasovania. Inštrukcie k platbe budú uchádzačovi zaslané mailom.

4. Opätovná žiadosť o členstvo

Uchádzač o členstvo, ktorý neuspeje v hlasovaní o prijatí, prípadne nesplní podmienky prijatia, môže žiadať o členstvo iba raz ročne v kalendárnom roku. Každý neúspešný uchádzač dostane stručné hodnotenie, prečo nebol prijatý.